FÖRETAGSFAKTA

Ei jälkiä luontoon
Företaget MK Core Drilling leds av bröderna Kehusmaa. Företagets ledningsgrupp har bestämt att åtagandena sköts omsorgsfullt och tryggt. Med trygghet avses inte enbart att ta hänsyn till människor utan även till naturen eftersom arbetet ofta sker på naturens villkor. Denna princip har format företagets miljöpolicy.

Varierande borrningsförhållanden ställer höga krav på maskinerna. MK Core Drilling har genom att långsiktigt utveckla borrningsmaskinparken samt verksamhetsstrategin beviljats en kvalitetsstandard och har genom att följa denna blivit en idealisk samarbetspartner för beställarna.

Alla våra maskiner går på miljövänliga breda gummilarvband, vilket möjliggör förflyttning även i synnerligen mjuk vegetation. Gummilarvbanden lämnar ett minimalt avtryck i miljön.

 

NOGGRANNA PROVER I SAMARBETE MED DEVICO

 

DeviCore BBTDEVICORE BBT

 
Med DeviCore BBT riktprovsanläggning kan man bestämma riktningen på klyftan/sprickan inuti berget, det vill säga i vilken position stenprovet har legat.

 

 

 

DeviFlexDEVIFLEX

Med mätinstrumentet DeviFlex kan man mäta borrhålets riktning, det vill säga i vilken riktning hålet har böjts/vinklats från utgångsriktningen (uppåt/nedåt, mot höger/vänster). Instrumentet är icke-magnetiskt, vilket innebär att mätningen kan utföras inuti borrören.